/Files/images/bbloteka/укр. мова.jpg

1. Заболотний О.В. Українська мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2016. – 256 с.

Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність семикласників.

/Files/images/bbloteka/укр літ.jpg

2. Коваленко Л.Т. Українська література : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Т.Коваленко. – К : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 272 с. : іл.

/Files/images/bbloteka/світова література.jpg

3.Ніколенко О.М. Зарубіжна література : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М.Ніколенко , Т.М.Конєва, О.В.Орлова та ін. – К. : Грамота, 2016. – 272 с.

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі із зарубіжної літератури. У ньому вміщено інформацію про зарубіжних письменників, художні тексти в класичних і сучасних перекладах, відомості про зв’язки літератури та культури різних країн. Запропоновано інтерактивні технології вивчення літературних творів, різноманітні рубрики, що розкривають красу художнього слова. Підручник сприятиме залучення учнів до здобутків художньої літератури, підвищенню мотивації вивчення української та іноземних мов.

/Files/images/bbloteka/алгебра.jpg

4. Бевз Г.П. Алгебра : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.П.Бевз. – Київ : Генеза, 2015. – 288 с.

/Files/images/bbloteka/хімія.jpg

5. Григорович О.В. Хімія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Григорович. – Х. : Ранок, 2015. – 182 с. : іл.

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам’ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.

На сторінках підручника учні знайдуть посилання на сайт interactive. ranok. com.ua, де розміщено завдання для самоконтролю та демонстраційні відеохімічних дослідів.

/Files/images/bbloteka/всесвітня історія.jpg

6. Гісем О.В. Всесвітня історія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Гісем. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 304 с.: іл.

Підручник містить систематизований виклад всесвітньої історії для учнів 7-го класу. Матеріал відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки України.

/Files/images/bbloteka/географія.jpg

7.Кобернік С.Г. Географія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.Г.Кобернік, Р.Р.Коваленко. – К.: Грамота, 2016. – 288 с.: іл.

Підручник відповідає новій програмі з географії для 7 класу, ураховує вікові особливості школярів. Методичний апарат і рубрики підручника спрямовані на якісне засвоєння навчального матеріалу й спонукають учнів до самостійного творчого пошуку, здійснення практичних дій і проведення власних досліджень.

/Files/images/bbloteka/фізика.jpg

8. Бар’яхтар В.Г. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Г.Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова та ін. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 256 с. : іл., фот.

/Files/images/bbloteka/історія України.jpg

9. Гісем О.В. Історія України : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. –Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 240 с.:іл.

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату входять фрагменти історичних джерел і запитання до них, додаткова інформація, а також різнорівневі завдання на закріплення вивченого матеріалу. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу. Електронні додатки: цікава інформація до параграфів, навчальні відеоматеріали, тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання розміщені на сайті: http // interactive. ranok.com.ua.

/Files/images/bbloteka/основи здоров я.jpg

10. Бех І.Д. Основи здоров’я : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Д.Бех, Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко, С.В.Страшко. – К. : Вид-во «Алатон», 2015. – 200 с.

Підручник створено відповідно до навчальної програми з основ здоров’я для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку учнів. Розробки уроків за цією методикою доступні на порталі превентивної освіти ( www.autta.org.ua).

Підручник розроблено у співпраці з ЮНЕСКО. Частину матеріалу підручника ( пп.10 – 11, 19 – 28) розроблено за підтримки Бюро ВООЗ в Україні, що реалізує проект Швейцарської агенції розвитку та співробітництва: «Неінфекційні захворювання : профілактика та зміцнення здоров’я в Україні».

/Files/images/bbloteka/німецька мова.jpg

11.Сотникова С.І. Німецька мова ( 3-й рік навчання) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С.І.Сотникова . –Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 240 с. : іл.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Має чітко виражену комунікативну та діяльні сну спрямованість, враховує вікові особливості учнів, містить багато цікавих завдань.

Підручник є складовою навчально- методичного комплекту разом з робочим зошитом, тестовим зошитом, книгою для вчителя, книгою для читання, диском із записами текстів і вправ з аудіювання. Видання містить посилання на сайт видавництва, де розміщено додаткові інтерактивні завдання, що допоможуть учням розширити словниковий запас, потренуватися в читанні й аудіюванні, перевірити за допомогою тестів свої успіхи в опануванні німецької мови.

/Files/images/bbloteka/біологія.jpg

12.Остапченко Л.І. Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.І.Остапченко та ін./ Київ : Генеза, 2015. – 256 с. : іл.

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми з біології. Велика кількість ілюстрацій, різноманітні запитання і завдання, а також додаткові відомості і цікаві факти сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Зміст, структура і методичний апарат підручника зосереджено на максимальному поєднанні теоретичних знань із практичною діяльністю учня.

/Files/images/bbloteka/main_15005.jpg

13. Рубля Т.Є. Образотворче мистецтво: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Т.Є.Рубля. – К. : Ірпінь, ВТФ «Перун», 2015. – 200 с. : іл.

Зміст підручника «Образотворче мистецтво» для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів побудовано відповідно до нової освітньої програми з образотворчого мистецтва. Автором зроблено акцент на двох головних напрямках діяльності учнів, які у новому підручнику тісно взаємопов’язані, доповнюють і узгоджують роботу юного творця: сприймання естетичне, сприймання дійсності та мистецтва: практична (творча ) художня діяльність.

Підручник передбачає різні форми надання інформації : словесну, символічну, візуальну. Запропоновані у підручнику завдання відповідають віковим особливостям учнів та є важливим фактором інтелектуального розвитку учнів.

/Files/images/bbloteka/геометрія.jpg

14. Мерзляк А.Г. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С. Якір. – Х. : Гімназія, 2015. – 224 с. : іл.

/Files/images/bbloteka/музичне мист.jpg

15. Масол Л.М. Музичне мистецтво : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол, Л.С.Аристова. – Харків : СИЦИЛІЯ, 2015. – 130 с. : іл.

Підручник є логічним завершенням курсу "Музичне мистецтво" (середня школа). Відповідає вимогам чинної навчальної програми, структурований відповідно до проаграми. Має два розділи, кожен з яких завершується уроком узагальнення. В підручнику вміщено ноти зі словами для співу

/Files/images/bbloteka/англійська.jpg

16. Карпюк О.Д. Англійська мова ( 7 рік навчання): підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.Д.Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2015. – 256с. : іл.

/Files/images/bbloteka/інформатика.jpg

17. Ривкінд Й.Я. Інформатика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд та [ін.]. – Київ : Генеза, 2015. – 256 с.: іл.

Навчальний матеріал підручника поділено, згідно з новою програмою, на п‘ять розділів. Розділ «Табличний процесор» подано у двох варіантах – для роботи з табличними процесорами з пакетів Mikrosoft Office та Libre Office.

Кожен пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал, відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить вісім практичних робіт, виконання яких , згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.

/Files/images/bbloteka/ходзицька трудове.jpg

18.Ходзицька І.Ю.Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /І.Ю.Ходзицька, О.І. Безносюк, О.В.Горобець. –Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015.- 178с.: іл.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми Міністерства освіти і науки України. Підручник складається з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з властивостями волокон та тканин тваринного походження, навчать технології в’язання гачком, а також містять відомості про будову та роботу на швейній машині, основи проектної діяльності та технологію малярних робіт і маркування споживчих товарів.

/Files/images/bbloteka/Лебедєв Трудове.jpg

19. Лебедєв Д.В. Трудове навчання (для хлопців) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Д.В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко – Харків : Сицилія, 2015. – 256 с.: іл.

Підручник «Трудове навчання» (хлопці) для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів укладено відповідно до обов’язкової складової навчальної програми, його зміст, структура та обсяг узгоджені з навчальним та календарно-тематичним планами і повністю забезпечують реалізацію завдань предмета. Цікавий і яскравий ілюстративний матеріал допоможе учням розширити знання і набути навичок у роботи з деревинними матеріалами на уроці та вдома.

Кiлькiсть переглядiв: 35