5 - В клас

15 травня

Перебудуйте речення з прямою мовою на речення з непрямою.

1. "Зацвіла ромашка біля хати!" - радісно вигукнула Оленка.

2. "Який твій улюблений колір, Іринко?" - запитала подружка.

3. Народна мудрість говорить: "Книга вчить, як на світі жить".

4. "Діти, ви гарно працювали на уроці", - сказала Наталія Анатоліївна.

ПЕРЕВІРИМО!!!!

1. Оленка радісно вигукнула, що зацвіла ромашка біля хати.

2. Подружка запитала в Іринки, який її улюблений колір.

3. Народна мудрість говорить, що книга вчить, як на світі жить.

4. Наталія Анатоліївна сказала, що діти гарно працювали на уроці.

Наталія Анатоліївна сказала дітям, що вони гарно працювали на уроці.

*******************************************************************************************************

Запишіть речення, розставте розділові знаки. Намалюйте схеми речень.

1. Хвалиться Олесь а я не забрав у дятла шишки!

2. Сідай, внуче, по солому поїдемо каже дід і натятягає віжки.

3. Навіщо лід псуєте питає Олесь.

4. Федько почав обминати Олесеві пальтечко й сказав забейкався ти.

5. Олесю, адже я наказувала всім малювати горщечок сказала вчителька.

6. Учителька здивувалася куди це ти?

***********************************************************************************************************************

Завдання на карантин № 1

Питання для самоперевірки з теми «Словосполучення. Речення»(§47-49)

1. Що таке словосполучення?

2. Яке слово називають головним, а яке залежним?

3. Чим відрізняється словосполучення від речення?

4. Що не належить до словосполучень?

5. Що таке речення?

6. Як пов’язані слова в реченні?

7. Що таке граматична основа?

8. Що таке підмет?

9. Чим найчастіше виражається підмет?

10. На яке питання відповідає підмет?

11. Що таке присудок?

12. Чим найчастіше виражається присудок?

13. Яку будову може мати граматична основа?

14. Чи є речення з одним головним членом? Наведіть приклад.

15. Які є види речень за метою висловлення? Дайте приклад кожного з них.

16. Які є речення за емоційним забарвленням?

ПОВТОРИВШИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, переходьте до виконання вправ.

ВПРАВИ

1. Виберіть із поданих висловів ТІЛЬКИ словосполучення й запишіть їх.

Біля школи, радісна звістка, Інна читала, хліб і сіль, іспанський танець, за вікном, дочка співає, жовтий і синій, домашня робота, бити байдики, наполегливо працювати, як кіт наплакав, ніч і день, буду ходити, апельсиновий сік, малювати фарбами, олень і вовк, від однокласника, абрикос цвіте, осиковий листок, відчинені двері, їде автобус, актуальне питання.

КЛЮЧ.У кожному словосполученні підкресліть першу від початку букву. Із цих літер прочитаєте закінчення вислову відомого українського поета Максима Рильського: «Як гул століть, як шум віків, як бурі подих, – …»

2. Виконайте синтаксичний розбір словосполучення за зразком письмового розбору, що на с. 141 підручника.

Грати на гітарі, дякую вам, весела пісня.

3. Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки слова. Підкресліть граматичні основи.

Усяка... своє гніздо знає. За своїм краєм ... болить. У чужій сторонці не так... сонце. Воля – найдорожча... Без відваги … зазнаємо зневаги. Рідна земля – золота... .Козача потилиця нікому не... . Гостре . . . колить сердечко.

ДОВІДКА: ми,серце,словечко,світить,колиска,пташка,нагорода,хилиться.

4. КОДОВИЙ ДИКТАНТ.Проаналізуйте речення за метою висловлення й запишіть кодовий номер кожного речення:

1–розповідні неокличні речення;

2 – розповідні окличні речення;

3–питальні речення;

4–спонукальні неокличні речення;

5 – спонукальні окличні речення.

Речення НЕ переписувати!

1. Теплого погідного дня вибираємося до лісу, щоб відчути його свіжу прохолоду, послухати співи різноголосого птаства.

2. Зустрічай схід сонця в полі, над річкою, у лузі!

3. А в літню пору?

4. Скільки шляхів-доріг відкрито кожному!

5. З однолітками-туристами мандруй по рідній землі, милуючись її неповторною красою.

6. У дні весняних канікул готуємося до свята «День птахів», лаштуємо шпаківні.

7. Будь сміливим, допитливим, спостережливим у світі природи, серед якої живеш.

8. Найчарівніші казки й легенди, найдорожчі слова й найсердечніші пісні присвячувала людина-творець своїй землі-матері!

9. Ти любиш читати книжки?

10. Шелестить осика тонким листям.

11. Бережи природу, друже!

12. Яка чудова ніч!

5.Перепишіть друге речення вправи 4 й поміркуйте: граматична основа речення складається з одного чи двох головних членів. Підкресліть граматичну основу.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ Й ВИВЧІТЬ!

Речення, граматична основа якого складається з одного головного члена (підмета або присудка), називається ОДНОСКЛАДНИМ.

Речення, граматична основа якого складається з двох головних членів (підмета й присудка), називається ДВОСКЛАДНИМ.

Двоскладні речення Односкладні речення
Пахне скошена трава. Пахне скошеною травою.
Я люблю весну. Люблю весну.

ДАЛІ БУДЕ…

Будьте здорові й не забувайте мити руки! (Це, до речі, односкладне речення).

З любов'ю до вас Наталія Анатоліївна.

*******************************************************************************************

ЗАВДАННЯ НА КАРАНТИН № 2

Виконайте тестові завдання

Тест № 1

Словосполучення. Речення. Граматична основа речення

1.Словосполучення складається

А з двох рівноправних слів

Б з головного й залежного слів

В з підмета й присудка

Г із фразеологічного звороту

2.Словосполучення є в рядку

А дорослі й діти

Б перед будинком

В сміятися дзвінко

Г листя кружляє

3..Словосполучення НЕМА в рядку

А широкий степ

Б говорити наперекір

В птахи відлітають

Г її зошит

4. Словосполучення НЕМА в рядку

А виконувати завдання

Б дитина читає

В контрольна робота

Г письмовий переказ

5. Головне слово виражене дієсловом у словосполученні

А кімната для відпочинку

Б ліпили з пластиліну

В золотий килим

Г розкішне вбрання

6. Головне слово виражене прикметником у словосполученні

А шкільне подвір’я

Б зошит для диктантів

В важка задача

Г білий від снігу

7. Правильно виділено підмет у реченні

А Сніжком припорошило землю.

Б Легкі тумани вкривають сонні долини.

В Небо заступили хмари.

Г Пахне свіжим медом.

8. Правильно виділено присудок у реченні

А У мене є маленьке кошеня.

Б Коти відрізняються довжиною шерсті.

В Кошеня чекало мене біля під’їзду.

Г Мурчик – маленький котик.

9. Двоскладним є речення

А Горіхове дерево всихає з коріння.

Б Горобину пізнають по листю.

В По гілках судять про корінь дерева.

Г Дивуєшся лісовою тишею восени.

10. Односкладним є речення

А Батько вишні садив на межі.

Б На луки лягло тихе надвечір’я.

В Накрапає теплий дощик.

Г На галявині пахло свіжою травою.

11. За метою висловлення речення поділяються на

А розповідні, питальні, окличні

Б розповідні, питальні, спонукальні

В окличні, неокличні

Г односкладні, двоскладні

12. Розповідним є речення

А З добрим держись, а лихого стережись

Б Яка чудова українська мова!

В Чому в нічному небі мерехтять зорі?

Г Працюй завжди завзято!

*************************************************************************************

СПОДІВАЮСЯ: ВИ ПРАВИЛЬНО ВИКОНАЛИ ЗАВДАННЯ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!

**********************************************************************************************

ПОНЕДІЛОК. 23 березня

Тема уроку: "ОБСТАВИНА"

ПИТАННЯ НА ПОВТОРЕННЯ (§ 51-52)

1. Які є другорядні члени речення?

2. Що таке додаток?

3. На які питання відповідає додаток?

4. Як підкреслюємо додаток?

5. Що таке непрямі відмінки?

6. Якими частинами мови найчастіше виражаються додатки?

7. Чи може входити прийменник до складу другорядних членів?

8. Що таке означення?

9. На які питання відповідає означення?

10. Як підкреслюємо означення?

11. Якими частинами мови найчастіше виражаються означення?

12. На що вказує означення?

Ці теми ми вивчали з вами в школі. Думаю: ви все гарненько пригадали. Сьогодні вивчимо про ОБСТАВИНУ.

ЗАВДАННЯ

1. Прочитай у підручнику на с. 155, що таке обставина.

2. Дай відповіді на питання.

· На що вказує обставина?

· На які питання відповідає?

· Якими частинами мови найчастіше виражається?

· Як підкреслюємо обставину?

3. ЗАПАМ’ЯТАЙ: питання до обставини потрібно ставити від ПРИСУДКА! Наприклад: малювали вчора. Малювали (коли?) вчора.

4. Виконай УСНО вправу 417. Постав питання до виділених слів – обставин.

ПЕРЕВІР СЕБЕ!!!

· Рвали (як?) безжально.

· Трусив (коли?) після зливи.

· Трусив (як?) щосили.

· Зітхає (як?) потихеньку.

· Дійшли (коли?) невдовзі.

· Нап’ється (де?) в полі.

5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. (Не забудь написати число, домашня робота). Виконай вправу 421, с. 157 за зразком, поданим нижче. Записуй фразеологізми в стовпчик.

Наче грім серед ясного неба – несподівано.

6. Виконай вправу 425 (3-6 речення). Підкресли присудки й обставини.

ДЯКУЮ! ПРОХАННЯ ВИКОНАТИ ДО КІНЦЯ ДНЯ, 23 березня. Завтра, 24 березня, у нас наступний урок.

************************************************************************************

24 березня. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Переписати 4 речення із завдання 2, с. 158. Підкреслити всі члени речення: головні й другорядні. Перевіримо вправу в четвер

Кiлькiсть переглядiв: 301