ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

І. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».

ІІ. Права користувачів

2.1. Право вільного та безкоштовного користування бібліотекою мають учні, вчителі, працівники школи.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

* безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

* безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

* безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки .

2.3. Користувачі мають право одержати на опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою становить 14 днів. Кількість бібліотечних документів, що видається в читальному залі, не обмежується.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.

2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі.

2.6. Користувачі мають право:

* брати участь у заходах, що проводить бібліотека;

* обирати та бути обраним до бібліотечного активу, надавати практичну допомогу бібліотеці;

* висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки адміністрації школи;

* мати вільний доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

ІІІ. Обов’язки користувачів

3.1. Не виносити з бібліотеки книг, які не записані в формуляр.

3.2. Бережно ставитися до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).

3.3. Користуватися цінною, в єдиному примірнику літературою, довідниковими виданнями тільки в читальному залі.

3.4. При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них відповідну помітку.

3.5. У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом.

3.6. Користувачі зобов’язані :

* не порушувати порядок розстановки літератури у фонді відкритого користування;

* не виймати картки з картотек;

* щорічно, на початку навчального року, проходити перереєстрацію;

* у разі вибуття зі школи, повернути до бібліотеки видання, які числяться за користувачем.

3.7. Особова справа видається учням, які вибувають зі школи, тільки після повернення літератури, яка була взята на абонементі бібліотеки. Працівники школи, що звільняються з роботи, повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.

3.8. В кінці навчального року учні, вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою.

ІV. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язується:

* Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці;

* забезпечувати безкоштовний і вільний доступ користувачів до бібліотечних фондів та безкоштовну видачу друкованої продукції в тимчасове користування;

* забезпечувати оперативне і якісне обслуговування користувачів з урахуванням їх запитів і потреб;

* надавати в користування каталоги, картотеки, інші форми бібліотечної інформації;

* вивчати потреби користувачів в інформації, вести консультативну роботу, надавати необхідну допомогу щодо пошуку та підбору необхідних видань;

* дбати про культуру обслуговування користувачів;

* вести науково-інформаційну роботу, організовувати виставки літератури, бібліографічні огляди, дні інформації, літературні вечори;

* удосконалювати роботу з користувачами шляхом впровадження комп’ютерних технологій;

* систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки літератури ;

* кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів;

* забезпечувати збереження та раціональне використання бібліотечних фондів, створювати необхідні умови для збереження документів;

* проводити дрібний ремонт книжок та своєчасну палітурну роботу, залучати до неї бібліотечний актив;

* забезпечувати дотримання режиму роботи шкільної бібліотеки відповідно до наказу директора школи.

V. Порядок користування бібліотекою

5.1. Запис користувачів проводиться на абонементі. Учнів до бібліотеки записують за списком класу, вчителів та працівників школи – в індивідуальному порядку..

5.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр згідно із встановленим зразком, який дає право на користування бібліотекою.

5.3. Читачі повинні ознайомитися з правилами користування бібліотекою та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

5.4. Читацькі формуляри є документами, що свідчать про факт та дату видачі користувачам друкованих та інших джерел інформації та їх повернення до бібліотеки.

VІ. Порядок користування абонементом

6.1. Термін користування художньою літературою, періодичними виданнями - 14 днів.

6.2. Довідкові, цінні, рідкісні видання додому не видаються.

VІІ. Порядок використання читального залу

7.1. Література, яка призначена для використання в читальному залі, додому не видається.

7.2. Енциклопедії, довідкові видання, рідкісні та цінні книги видаються тільки в читальному залі.

7.3. Кількість друкованих видань та інших документів, що видаються в читальному залі, не обмежена.

7.4. Користувачі в читальному залі мають дотримуватися тиші, не заважати працювати іншим.

Кiлькiсть переглядiв: 64