/Files/images/knigi/геометрія_8.jpg

1. Мерзляк А.Г. Геометрія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч.закл. / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Харків : Гімназія, 2016. – 208 с. : іл.

/Files/images/knigi/зарубіжна_8.jpg

2. Волощук Є.В. Зарубіжна література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Є. В. Волощук, О.М. Слободянюк. – К. : Генеза, 2016. – 288 с. : іл.

Цей підручник продовжує шкільний курс зарубіжної літератури. У попередніх класах ви вчилися розуміти художню літературу як мистецтво слова. Тепер, подорослішавши, маєте осягнути її як явище історичне — тобто таке, що розвивається і змінюється разом із суспільством.

Уміщені в підручнику художні твори допоможуть вам скласти загальне уявлення про перебіг літературного процесу, про своєрідність кожної художньої доби в розвитку зарубіжного письменства, про розмаїту картину літературного життя від давніх часів до XVIII ст. Завершує підручник частина «Література ХХ-ХХІ століть», у якій ви зможете ознайомитися з популярними художніми творами, пов’язаними з проблемами сучасності.

Читати вдумливо й творчо, розуміючи особливості літературних жанрів, простежуючи взаємозв’язок змісту й художньої форми, вам допоможуть спеціальні рубрики.

/Files/images/knigi/трудове навчання ходз_8.jpg

3.Ходзицька І. Ю. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ І.Ю.Ходзицька, В.П. Тименко, О.В. Горобець та інші. – Харків : Ранок, 2016. – 258 с.: іл.

Підручник відповідає чинній програмі з трудового навчання для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається з двох блоків «Технологія виготовлення швейних виробів» та «Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення». Матеріал кожного блока структурований за розділами відповідно до навчальної програми. На початку кожного параграфа є запитання для актуалізації знань.

/Files/images/knigi/історія україни_8.jpg

4.Бурнейко І.О. Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.О.Бурнейко, О.В.Наумчук, М.Є.Крижановська. –Тернопіль : Астон, 2016. -293 с. : іл.

Підручник з історії України для 8 класу відповідно до чинної програми з історії України подає навчальний матеріал курсу від першої половини XVI до кінця XVIII ст.

Підручник є різнорівневим як за підбором методичного апарату, так і за групуванням та способом подачі навчального матеріалу. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань поруч із базовим авторським текстом є цитати фахових дослідників минувшини, уривки з першоджерел, схеми та картосхеми,окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань та матеріал для синхронізації подій з історії України та всесвітньої історії. Корректно подається матеріал складних міжетнічних та міжконфесійних стосунків із минулого України. Методичний апарат підручника передбачає можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії учителя та учнів на уроці, та на підвищення ефективності самостійної роботи учня з підручником. Девіз підручника: «Від сприймання базових знань про минуле України зокрема до розуміння спільноти людей загалом».

/Files/images/knigi/фізика_8.jpg

5.Бар’яхтар В.Г. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О. Кірюхіна . – Харків : Ранок, 2016. – 240 с. : іл.

/Files/images/knigi/географія_8.jpg

6.Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.Д. Довгань, О.Г. Стадник О.Г. - Харків : Ранок, 2016. – 272 с. : іл.

/Files/images/knigi/англійська_8.jpg

7.Карпюк О. Д. Англійська мова ( 8 рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.Д.Карпюк. –Тернопіль : Астон, 2016. – 287 с.: іл.

/Files/images/knigi/укр.мова_8.jpg

8.Заболотний О.В. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. – К. : Генеза, 2016. – 242 с. : іл.

/Files/images/knigi/інформатика_8.jpg

9. Ривкінд Й.Я. Інформатика : підруч. для 98 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко , Л.А.Чернікова . – К. : Генеза, 2016. – 293 с. : іл.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з новою програмою на 8 розділів. У підручнику розділи «Текстовий процесор» і «Табличний процесор» подано для пакета Mikrosoft Office.

Кожний пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить 16 практичних робіт.

Для підвищення інтересу до значення предмета підручник, крім основних матеріалів, містить рубрики : «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…?».

/Files/images/knigi/основи_8.jpg

10.Тагліна О.В.Основи здоров’ я : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Тагліна. – Харків :Ранок, 2016. – 140 с. : іл.

/Files/images/knigi/біологія_8.jpg

11.Матяш Н.Ю. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю.Матящ та[ ін]. – К. : Генеза, 2016 . – 288 с. : іл.

Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 №585). Дотримування компетентнісного підходу до змісту підручника спрямоване на формування в учнів предметної компетентності, складниками якої є: знання з біології, позитивно ціннісне ставлення до вивчення організму людини і різні способи навчальної діяльності.

/Files/images/knigi/укр. літ_8.jpg

12.Коваленко Л.Т. Українська література : підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Т.Коваленко. – К. : Оріон. 2016. – 288 с. : іл.

Підручник пропонує учням, учителям і батькам новаторський підхід до викладання літератури в загальноосвітній школі, що поєднує традиції класичної літературної освіти та виклики сьогодення, розвиває читацьку компетенцію, формує навички функціонального читання.

/Files/images/knigi/хімія_8.jpg

13.Григорович О.В. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.\ О.В.Григорович. – Харків : Ранок, 2016. – 253 с. : іл.

/Files/images/knigi/німецька мова_8.jpg

14. Сотникова С.І. Німецька мова( 4 рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С.І.Сотникова .- Харків : Ранок, 2016. – 224 с. : іл.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 8-х класахзагальноосвітніх навчальних закладів. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну спрямованість. Видання містить посилання на сайт видавництва, де розміщено додаткові інтерактивнізавдання, що допоможуть учням розширити словниковий запас, потренуватися в читанні й аудіюванні, перевірити за допомогою тестів свої успіхи в опануванні німецької мови.

/Files/images/knigi/алгебра_8.jpg

15. Мерзляк А. Алгебра : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /А.Мерзляк, В. Полонський, М. Якір.- Харків : Гімназія, 2016 . – 240 с. : іл.

/Files/images/knigi/мистецтво_8.jpg

16. Масол Л.М. Мистецтво : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Масол .- Харків : ФОЛІО, 2016. – 240с. : іл.

/Files/images/knigi/гащак трудове_8.jpg

17.Гащак В.М. Трудове навчання ( технічні види праці) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.М.Гащак та ін. – К. : Генеза, 2016. – 256 с. : іл.

/Files/images/knigi/всесвітня історія_8.jpg

18. Гісем О.В. Всесвітня історія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Гісем , О.О. Мартинюк . – Харків : Ранок, 2016. – 256 с. : іл.

Кiлькiсть переглядiв: 37