/Files/images/knigi/1.jpg

1. Гладюк Т.В. Природознавство: підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Т.В.Гладюк, М.М.Гладюк.- Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015.- 192с.:іл.

/Files/images/knigi/2.jpg

2. Вашуленко М.С. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик, О.І. Мельничайко /за ред. М.С.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 192с. : іл.

/Files/images/knigi/3.jpg

3. Коченгіна М.В. Літературне читання. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.В.Коченгіна, О.А.Коваль. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 208 с. : іл.

Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної державної програми з літературного читання.

Особливістю підручника є його насиченість високохудожніми творами дитячої літератури та оригінальний навчально-методичний апарат (система умовних позначок, запитання та завдання різного рівня складності, літературознавчі поняття та терміни, наочний та ілюстративний матеріал), який надає можливість використовувати в навчально-виховному процесі не тільки методи власно літературного розвитку молодших школярів, а й ігрові прийоми навчання. Змістом підручника передбачено проведення різних видів уроків літературного читання.


/Files/images/knigi/4.jpg

4. Богданович М.В. Математика : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.В.Богданович, Г.П.Лищенко.- 2-ге вид. Київ : Генеза, 2016. – 176 с. : іл.

/Files/images/knigi/5.jpg

5. Карпюк О.Д. Англійська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Д.Карпюк – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2015. – 200с. : іл.

Підручник створено на основі авторської концепції позитивної мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови. Книга завершує серію для початкової школи і містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Міністерства освіти і науки України з предмета «Англійська мова» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/knigi/6.jpg

6. Ломаковська Г.В. Інформатика : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.В. Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 176 с.

/Files/images/knigi/7.jpg

7.Беденко М.В. Я у світі : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.В.Беденко, С.Г.Заброцька, І.Р.Дунець. – Тернопіль : Навчальна книга, 2015. – 176 с.: іл.

/Files/images/knigi/8.jpg

8. Лобова О.В. Музичне мистецтво : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.В.Лобова. – К. : Школяр, 2015. – 176 с. : іл.

Цей підручник є завершальною складовою комплекту навчальних книг, виданих за результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для початкової школи.

Як і попередні книги, підручник для 4 класу вирізняється інноваційною тематичною структурою. Зміст першого семестру передбачає узагальнення та поглиблення знань школярів щодо основних жанрів музичного мистецтва. У другому семестрі увагу спрямовано на зв’язки музики різних видів, жанрів, часів і народів, а також на формування загального уявлення про взаємозв’язки музики з іншими видами мистецтв.

/Files/images/knigi/9.jpg

9.Кліщ О.М. Трудове навчання : підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закл./ О.М.Кліщ, О.М.Дятленко, Л.М.Коваль та ін. – К.: Літера ЛТД, 2015. – 128с.

Підручник створено за чинною програмою з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний зміст спрямований на опанування техніками обробки різних матеріалів, розвиток творчих здібностей, набуття досвіду предметно-перетворювальної діяльності.

/Files/images/knigi/10.jpg

10.Бех І. Д. Основи здоров’я : підруч. для 4–го класу загальноосвіт. навч.закл./ І.Д.Бех, Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко, С.В.Страшко. – К.: Видавництво «Алатон», 2015. – 144 с.

Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до програми з основ здоров’я для учнів 4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.

Підручник розроблено у співпраці з ЮНЕСКО.Частину матеріалу підручника(пп.3-6,14,18) розроблено за підтримки Бюро ВООЗ в Україні, що реалізує проект Швейцарської агенції розвитку та співробітництва: «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні».

Кiлькiсть переглядiв: 75