/Files/images/knigi/IMG.jpg

Захарійчук М.Д., Мовчан А.І. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.Д.Захарійчук, А.І.Мовчан. – К. : Грамота, 2013. – 176с. : іл.

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти і побудований за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною.

У навчальному змісті підручника використано текстоцентричні підходи, що дає змогу на основі тексту формувати основну комунікативну компетентність третьокласників. Уміщені тексти, прислів’я, приказки, легенди сприятимуть розвитку духовно-матеріальних якостей, емоційної й естетичної чутливості учнів.

Видання призначене для учнів, учителів, методистів, батьків.

/Files/images/knigi/IMG_0001.jpg

Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф.М. Рівкінд, Л.В.Оляницька . – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.

Підручник є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Система вправ спрямована на вироблення основних умінь та навичок, передбачених програмою, на розвиток мислення, формування умінь аналізувати, самостійно робити висновки.

Для учнів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/knigi/IMG_000002.jpg

Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го кл. загальноовіт. навч. закл. / А.М. Несвіт.- К. : Генеза, 2013. - 176 с. : іл..

Підручник «Англійська мова» укладено відповідно до нової програми з іноземних мов, рекомендованої МОН України для оволодіння англійською мовою в 3-му класі загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст видання, що складається з восьми розділів, побудовано за тематико-ситуативним принципом. Організація навчального матеріалу забезпечує інтегрований розвиток навичок і вмінь аудіювання, говоріння, читання, письма та передбачає використання інтерактивних методів навчання. Підручник вдало реалізує комунікативний підхід до викладання та вивчення іноземних мов.

Для учнів 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/knigi/IMG_000003.jpg

Бібік Н.М. Я у світі. 3 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н.М. Бібік . - Х. : Вид. група « Основа « 2013». – 160с. : іл..

Навчальний матеріал підручника зорієнтований :

на засвоєння загальнолюдських , загальнокультурних і національних цінностей;

усвідомлення соціальних і морально-правових норм;

розвиток навичок взаємодії у сім”ї , колективі, суспільстві;

формування гуманної, соціально активної, творчої особистості.

/Files/images/knigi/IMG_000004.jpg

Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, Ф.М.Рівкінд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160с.

Бех І.Д. Основи здоров’я : підручник для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл./І.Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко, С.В.Страшко. – К.: Видавництво «Алатон», 2013 . – 160с.

Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до навчальної програми з основ здоров’я для учнів 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я і гармонійного розвитку учнів.

Підручник розроблено у співпраці з ЮНЕСКО. Матеріали, що містяться в ньому, не обов’язково відображають точку зору ЮНЕСКО. За надану інформацію несуть відповідальність автори.

/Files/images/knigi/IMG_000006.jpg

Лобова О.В. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Лобова. – К. : Школяр, 2013. – 160 с. : іл.

Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для початкової у номінації « Музичне мистецтво». Він створений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, базової програми з музичного мистецтва та авторської концепції підручників для 1-4 класів.

Підручник вирізняється інноваційною тематичною структурою. Його зміст, побудований у формі подорожей до країн пісні, танцю та маршу, дає учням змогу опанувати сутність, особливості і різновиди цих основоположних жанрів музичного мистецтва.

/Files/images/knigi/IMG_000007.jpg

Веремійчик І.М. Трудове навчання : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.М.Веремійчик, В.П.Тименко. – К. : Генеза, 2013. – 104 с. : іл..

Кiлькiсть переглядiв: 47