ГОТУЄМО ДІТЕЙ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Своєрідність навчальної діяльності кожної дитини пов’язана з цілим рядом її індивідуальних особливостей: специфікою мислення, пам’яті, уваги, темпом діяльності, індивідуально – типологічними особливостями, навчальною мотивацією. Завдання педагога – своєчасно виявити дітей з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем, які виникають у дітей можна виділити слідуючи групи ризику.

ЛІВОРУКІ ДІТИ

Коротка психологічна характеристика – у таких дітей дуже підвищена активність правої півкулі мозку, яка відповідає за роботу лівої сторони. Діти такого типу мають багату уяву, добре розвинуте образне мислення. Вони прекрасно сприймають метафори, порівняння, але губляться, при необхідності мислити логічними категоріями.

Основні труднощі. Ліворукі діти можуть мати труднощі при необхідності чітко та логічно мислити, структурувати. Їм важко відволіктися від емоційно-образного компоненту навчального матеріалу та зосередитися на фактах. Як правило, вони добре виконують завдання з гуманітарних предметів, але мають труднощі з предметами математичного циклу. Сама процедура проходження зовнішнього незалежного оцінювання є складною для таких дітей, тому що вона передбачає володіннями логічними конструкціями, фактами, вимагає вміння аналізувати та співставляти різні факти.

Стратегії підтримки. Щоб навчальний матеріал краще засвоювався, таким дітям важливо підключати уяву та образне мислення: використовувати порівняння, образи, малювати схеми, таблиці, малюнки. Сухий теоретичний матеріал важливо проілюструвати прикладами з життя , малюнками.

ТРИВОЖНІ ДІТИ

Коротка психологічна характеристика – для таких дітей навчальний матеріал завжди пов’язаний з певним емоціональним напруженням. Вони схильні сприймати будь-яку ситуацію, пов’язану з навчанням, як небезпечну. Особливу тривогу викликають у них ситуації перевірки знань в будь якому вигляді – контрольна чи самостійна робота, диктанти, усна відповідь, тощо. Як можна виявити тривожного учня? Такі діти дуже часто перепитують, декілька раз перевіряють вже зроблене, постійно виправляють помилки, хоча це й не приносить бажаного результату, просять вчителя перевірити виконану роботу. Тривожні діти часто гризуть ручку, крутять пальці, або волосся, стукають ногами.

Основні труднощі. Ситуація зовнішнього незалежного оцінювання взагалі складна для тривожних дітей, тому що по суті своїй є оцінювальною. Найбільш важким для тривожної дитини є відсутність емоційного контакту з дорослими.

Стратегії підтримки. Для тривожної дитини особливо важливо створення ситуації емоційного комфорту на передатестаційному етапі. Ні в якому випадку не можна нагнітати обстановку. Надмірне підвищення тривоги у дітей цієї категорії приводить лише до дезорганізації їх діяльності. Завдання дорослого – створення ситуації успіху, заохочення, підтримка. Велике значення мають заохочувальні слова типу “ Я впевнений, що ти впораєшся!” “Зосередься, добре подумай, завдання такого типу ти виконував” Під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання та іспитів для таких дітей теж важлива емоційна підтримка. Це можна зробити різними невербальними способами: посміхнутися, поглянути.

НЕВПЕВНЕНІ ДІТИ

Коротка психологічна характеристика. Проблема таких дітей полягає в тому, що вони не вміють спиратися на власну думку, вони завжди прагнуть спиратися на допомогу інших людей. Невпевнені діти не можуть самостійно перевірити якість своєї роботи – вони самі собі не довіряють. Вони добре справляються з тими завданнями, де необхідна робота за зразком, але мають труднощі, коли необхідно виконати завдання самостійно. В таких випадках вони звертаються за допомогою до однокласників чи батьків. Такі діти списують не тому що не знають, а тому, що не впевнені в правильності своїх рішень. Невпевнені діти часто не можуть розв’язати завдання, тому що не знають з чого розпочати.

Основні труднощі. Невпевнені діти відчувають труднощі під час будь-якої ситуації перевірки знань, оскільки їм важко спиратися лише на особистісні ресурси й приймати самостійне рішення.

Стратегії підтримки. Дуже важливо, щоб невпевнена дитина отримали позитивний досвід прийняття іншими людьми його особистого вибору. В роботі з такими дітьми необхідно стримуватися від порад та рекомендацій. Краще запропонувати обрати йому самому й терпляче чекати, поки він прийме рішення. Ні в якому разі не можна говорити невпевненій дитині фрази типу “Подумай ще”, “Добре подумай”. Це тільки підсилить їх тривогу , але зовсім не прискорить виконання завдання.

ДІТИ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ДОВІЛЬНОСТІ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ

Коротка психологічна характеристика. Зазвичай таких дітей характеризують як неуважних, незібраних. Але як показує практика, в них майже не мають місця справжні розлади уваги. Найчастіше це діти з низьким рівнем довільності. В них сформовані всі психічні функції для того, щоб бути уважними, але загальний рівень організації діяльності дуже низький. В таких дітей часто нестійка працездатність, їм присутні часті коливання темпу діяльності, вони часто відволікаються.

Основні труднощі. Процедура зовнішнього незалежного оцінювання вимагає високої організації діяльності. Діти з низьким рівнем довільності та самоорганізації можуть нераціонально використовувати час.

Стратегії підтримки. Психічні функції формуються через наявність зовнішніх орієнтирів. Тому на етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання важливо навчити дітей використовувати для самоорганізації діяльності різні матеріальні засоби. Такими засобами може стати пісочний годинник, який відміряє час, необхідний для виконання завдання, лінійка, яка вказує на необхідний рядок, олівець чи маркер, яким можна підкреслити головне, список важливих справ (їх необхідно викреслювати по мірі виконання). Важливо, щоб дитина навчилася використовувати ці орієнтири на попередньому етапі, інакше в ситуації перевірки знань ця процедура займе у нього занадто багату часу та сил.

ПЕРФЕКЦІОНИСТИ ТА ВІДМІННИКИ

Коротка психологічна характеристика. Діти даної категорії відрізняються високим або дуже високим рівнем навчання, відповідальністю, організованістю, виконавчою дисципліною. Якщо вони виконують завдання, вони намагаються зробити його краще або швидше всіх, використовувати додатковий матеріал. Перфекціоністи дуже чутливі до похвали і взагалі до будь-якої оцінки своєї діяльності. Все що вони роблять, повинно бути обов’язково помічене, та високо оцінене. Характерними для таких дітей є високий рівень домагань та нестійка самооцінка. Для того, щоб почуватися добре, їм потрібно не просто встигати, а бути кращими, не просто добре виконувати завдання, а робити це блискуче.

Основні труднощі. Дітям цієї категорії недостатньо виконати мінімально необхідний об’єм завдань, їм потрібно виконати все, причому – безпомилково. Ще однією перепоною може бути неможливість пропустити завдання, з яким вони не можуть справитися.

Стратегії підтримки. Дуже важливо допомогти таким дітям скоригувати їх очікування. Їм необхідно зрозуміти, що для отримання відмінного результату нема необхідності виконувати всі завдання. На підготовчому етапі таким учням можна запропонувати тренувальні вправи, в яких їм доведеться вибирати завдання, а не виконувати все підряд.

АСТЕНІЧНІ ДІТИ

Коротка психологічна характеристика. Головна характеристика астенічних дітей – висока втомлюваність, виснажливість. Вони швидко втомлюються, в них знижується темп діяльності й різко підвищується кількість допущених помилок. Як правило, втомлюваність пов’язана з особливостями вищої нервової діяльності має не скільки психологічну природу, скільки неврологічну, тому можливості її корекції дуже обмежені.

Основні труднощі. Зовнішнє незалежне оцінювання вимагає високої працездатності протягом тривалого часу, тому у астенічних дітей висока ймовірність зниження якості робота через виникнення почуття втоми.

Стратегії підтримки. Під час роботи з астенічними дітьми дуже важливо не висувати вимог, які ця дитина виконати не зможе. Дуже велике значення має оптимальний режим підготовки. Для того, щоб не перевтомитися потрібно робити перерви між заняттями, гуляти на свіжому повітрі, достатньо спати. Батькам астенічних дітей слід проконсультуватися у психоневролога про можливість підтримати дитину за допомогою вітамінів чи трав’яних зборів. Під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання слід зробити декілька перерв по 5-7 хвилин. В цей час дитина може просто посидіти, заплющивши очі, зосередитись, виконати релаксаційну вправу.

ГІПЕРТИМНІ ДІТИ

Коротка психологічна характеристика. Гіпертимні діти зазвичай дуже швидкі, енергійні, не схильні до педантизму. В них високий темп діяльності, вони імпульсивні й нестримані, швидко виконують завдання, але при цьому допускають помилки і не помічають їх. Такі учні часто нехтують точністю та акуратністю заради швидкості та результативності. Гіпертимні діти відчувають труднощі в ході роботи, яка вимагає ретельності, зібраності й акуратності, проте чудово виконують заняття, які потребують високої мобільності та переключання. Характерними для таких дітей є невисока значимість навчальних досягнень, знижена навчальна мотивація.

Основні труднощі. Процедура зовнішнього незалежного оцінювання вимагає високої зібраності, концентрації уваги, аккуратності та точності. Саме ці якості являються слабким місцем гіпертимної дитини. З іншого боку, вони, як правило, вміють швидко переключатися, що допомагає їм швидко справитися з тестовими завданнями.

Стратегії підтримки. Дуже важливо не намагатися змінити темп діяльності, особливо за допомогою інструкцій типу “Не поспішай!” . Такі діти все одно будуть працювати в тому темпі, в якому їм комфортно. У таких дітей потрібно розвивати функції контролю, тобто навички самоперевірки – після закінчення роботи знайти помилки, самостійно перевірити результати виконання завдань. Основний принцип, яким потрібно керуватися гіпертимним дітям: “Зробив – перевір!” Крім цього таким дітям потрібно створити ситуацію важливості проходження зовнішнього незалежного оцінювання, або складання іспитів. Це саме той випадок, коли потрібно роз’яснити учневі про важливість процедури .

ТРИВОЖНО-ПЕДАНТИЧНІ ДІТИ

Коротка психологічна характеристика. Для таких дітей характерна низька рухливість та лабільність психічних функцій, вони важко переключаються з одного виду діяльності на іншу, дуже повільні, їм необхідно багато часу для обдумування. Якщо таких дітей починають підганяти, темп їх діяльності знижується ще більше.

Основні труднощі. Процедура тестування потребує високої мобільності та сконцентрованості, вміння швидко переключатися з одного виду діяльності на інший, актуалізувати знання з різних розділів шкільної програми. Це може викликати труднощі у таких дітей, вони починають “застрявати” на виконанні завдань.

Стратегії підтримки. Навчити переключатися з одного виду діяльності на інший достатньо важко, але реально. Необхідно навчити контролювати свій час за допомогою годинника. Це може бути в такій формі “Тобі необхідно розв’язати 5 задач за одну годину. Значить, на кожну задачу ти можеш витратити не більше 12 хвилин” Можна заздалегідь прорахувати скільки завдань буде на тестуванні та визначити кількість часу для виконання кожного завдання.

АУДІАЛИ І КІНЕСТЕТИКИ

Коротка психологічна характеристика. Відомо, що у людини три основні модальності сприйняття: аудіальна (слухова), візуальна (зорова), кінестетична (тактильна). У кожної людини одна з цих модальностей є ведучою, вона визначає домінуючий спосіб отримання та переробки інформації. Навчання в школі зазвичай включає опору на всі три модальності (усна розповідь, наочний посібник, практична робота), що в цілому дозволяє засвоювати програму дітям всіх груп

Основні труднощі. На відміну від традиційного іспиту, який включає всі види модальності, зовнішнє незалежне оцінювання має виключно візуальну форму. Це полегшує задачу для дітей візуалів, але водночас ускладнює її для аудіалів та кінестетиків.

Стратегії підтримки. Необхідно, щоб діти даних категорій усвідомили особливості свого навчального стилю, тобто могли чітко усвідомити для себе, як краще вони усвідомлюють навчальний матеріал та скористалися цим на етапі підготовки. Під час процедури зовнішнього незалежного оцінювання аудіали можуть скористатися мовою, тобто тихенько проговорювати завдання. Кінестетики можуть допомагати собі простими рухами, наприклад рухати ногами, тихенько постукувати ручкою чи олівцем. Таким учням необхідно хоча б один раз вийти з класу.

Рекомендації щодо взаємодії з дітьми різних типів темпераменту

Якщо у дитини переважають риси сангвіністичного темпераменту:

1. Важливо виявляти вимогливість до дитини, контролювати її дії та вчинки.

2. Звертати увагу на дрібні порушення з боку дитини (не прибрав іграшки).

3. Необхідно, щоб почата справа доводилась до кінця і з доброю якістю (не дозволяти братися за другий малюнок, аж поки не закінчено справу з першим).

4. Доцільно неохайно виконану роботу запропонувати виконати ще раз. Головне – показати дитині кінцевий результат сумлінних дій.

5. Важливо формувати у дитини стійкі інтереси. Не допускати частої зміни діяльності.

6. Вчити уважно ставитись до товаришів, намагатися, щоб утворювались сталі відносини.

Якщо у дитини переважають риси холеричного темпераменту:

1. З розумінням ставитись до виявлення активності дитини.

2. Розмовляти з дитиною спокійно, тихим голосом, але наполегливо, без умовляння.

3. Доцільно обмежувати все, що збуджує нервову систему дитини: кіно, телебачення, читання – все повинно бути в міру. За дві години до сну – тільки спокійні ігри та заняття.

4. Необхідно розвивати у дитини зосереджену увагу: ігри на столі (але не ті, де змагаються), конструювання, малювання, ліплення – все що потребує посидючості.

5. Виховувати у дитини вміння керувати собою (ігри з командами, із раптовими зупинками «Завмри», де вона буде підкорятись).

6. Привчати дитину до правил спілкування: розмовляти спокійно, не переривати того, хто говорить, рахуватися з бажаннями інших, просити, а не вимагати.

7. Необхідно суворо дотримуватись режиму дня.

Якщо у дитини переважають риси флегматичного темпераменту:

1. Не можна застосовувати окрик, погрози, прискорення – це призводить до гальмування нервової системи дитини.

2. Не треба відсторонювати дитину від тої діяльності, яка потребує прикладати зусилля.

3. Необхідно створювати для дитини умови, коли потрібні швидкі дії, корисні ігри на змагання.

4. Потрібно спонукати дитину до руху (гімнастика, рухові ігри, плавання, біг).

5. Спонукати дитину до гри, праці, конструювання – активізувати її.

6. Не можна різко обривати дитину. Необхідно попереджати її за декілька хвилин до зміни виду діяльності.

7. Залучати дитину до діяльності у колективі.

Якщо у дитини переважають риси меланхолічного темпераменту:

1. Треба обмежити шум, нові знайомства, кількість іграшок, але у той же час привчати дитину не боятися незначного шуму, спокійно, без тривоги ставитись до нової людини.

2. Не можна підвищувати голос на дитину, виявляти до нього надмірну вимогливість, карати, підкреслюючи її недоліки.

3. Доцільно розмовляти з дитиною, так як вона відрізняється навіюваністю. Говорити потрібно переконливо але впевнено, визначено.

4. Дитині корисно займатися спортом.

5. Необхідно урізноманітнити життя дитини.

6. Треба залучати дитину до спільної праці із дорослими.

7. Важливо розвивати у неї товариськість.

8. Необхідно підтримувати позитивні емоції, виявляти по відношенню до дитини доброзичливість, чуйність.

Кiлькiсть переглядiв: 839